Koulutus

Koulutus
VIBRAC toteuttaa matalataajuiseen äänivärähtelyhoitoon liittyvää koulutusta Suomessa ja ulkomailla.

Matalataajuisen äänivärähtelyhoidon erikoistumiskoulutusta on järjestetty Eino Roiha -instituutin toimesta vuodesta 2005 lähtien. Tämä koulutus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja se on herättänyt paljon myös kansainvälistä kiinnostusta.

Level 1: Johdanto Vibroakustiseen terapiaan, 1 op

Level 2: VIBRAC-hoitaja, Vibroakustinen terapia hoidossa, kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisevässä työskentelyssä, 11op

Workshopit erityisaiheisiin liittyen

Kohderyhmä
Koulutusten kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka käyttävät tai alkavat koulutuksen myötä käyttää vibroakustista terapiaa/fysioakustista menetelmää työssään

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, FT Marko Punkanen ja musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, FT Esa Ala-Ruona sekä muita alan asiantuntijoita ja kliinikoita.

Koulutuksen kuvaus
Opinnoissa perehdytään matalataajuisen äänivärähtelyhoidon teoreettisiin ja kliinisiin kysymyksiin. Koulutuksen avulla voit kehittää erityisasiantuntemustasi sekä lisätä valmiuksiasi käyttää vibroakustista terapiaa/fysioakustista menetelmää työssäsi erilaisten kohderyhmien kanssa.